வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியராக  திருமதி. சுப்புலட்சுமி IAS அவர்கள் புதிய ஆட்சியராக பதவி ஏற்றுக் கொண்டார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *