சத்துவாச்சாரி மற்றும் தொரப்பாடியில் இன்று (09.02.2024) மின் நிறுத்தம் இல்லை!

சத்துவாச்சாரி மற்றும் தொரப்பாடி துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்பு அத்தியாவசிய காரணமாக இன்று (09.02.2024) மின்விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது நிர்வாக...

Read More

வேலூர் பகுதியில் இன்று (12.12.2023) மின் நிறுத்தம்!

வேலூர் துணை மின் நிலையத்தில் அத்தியாவசிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக வேலூர் பழைய பஸ் நிலையம், புதிய பஸ் நிலையம், பைபாஸ் ரோடு,...

Read More

Education