தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் முன்னிட்டு நாளை (ஜன.12) முதல் ஜனவரி 14 - ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம். பொங்கல் விடுமுறைக்குப் பின் 16, 17, 18 ஆகிய தேதிகளிலும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *