3,359 இரண்டாம் நிலை காவலர் காலி பணியிடங்களுக்கான தேர்வை தமிழக காவல்துறை அறிவித்துள்ளது. 18.08.2023 முதல் 17.09.2023 வரை www.tnusrb.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *