திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவில் அன்னதானம் வழங்க முன் அனுமதி அவசியம். எனவே, நவம்பர் 15 – ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என உணவு பாதுகாப்பு துறை அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *