Power Shut Down Tomorrow Thorapadi and Sathuvachari – 28 January 2022 – Saturday from 9.00 AM to 2.00 PM Areas of Thorapadi and Sathuvachari

Sathuvachari Areas

 • Phase 1 To Phase 5,
 • Sathuvachari,
 • CMC Colony,
 • Collector Office,
 • Thendral Nagar,
 • Raghavendra Nagar,
 • Kurnji Nagar,
 • Mullai nagar,
 • Saidapet,
 • Vijayaraghavapuram Street,

Thorapadi Areas

 • Bagayam
 • Chitheri
 • EdayanSathu
 • Virupatchipuram
 • Palavansathu
 • Sainathapuram
 • Ezhilnagar
 • Gandhi Nagar and Ariyur,