தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து இ-சேவை மையங்களிலும் இனி பணம் எடுக்கும் வசதியை அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *