வேலூர் மாவட்டத்தில் அதிக அளவில் குடியாத்தம் பகுதியில் பெய்த மழையின் அளவு 118.40 மில்லி மீட்டராக பதிவாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *