விண்வெளியில் இருந்தவாறு சூரியனை செய்யவிருக்கும் ஆதித்யா- எல்1 விண்கலத்துக்கான கவுண்டவுன் இன்று (01.09.2023) தொடங்கப்பட்டுள்ளது. நாளை (02.09.2023) காலை 10:50 மணிக்கு விண்ணில் பாயும் என இஸ்ரோ தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *