தெளிவான சிந்தனை நேர்மையான குறிக்கோள்கள் கொண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக உழைக்கும் எங்கள் நிர்வாக இயக்குனர் திரு ஜெ.சம்பத் சார் அவர்களுக்கு vellorecity.com சார்பில் மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *