ஆகஸ்ட் 16 அன்று, ஆடி அமாவாசை வருகிறது. அன்று காலை ஸ்நானம் மற்றும் தானம் செய்வதற்கான நேரம் காலையிலேயே தொடங்குகிறது. காலை 05.51 மணி முதல் 09.08 மணி வரை நீராடி தானம் செய்யலாம். ஆடி மாத அமாவாசை அன்று காலை 11.30 மணி முதல் மதியம் 2.30 மணி வரை பித்ரு தோஷ பரிகாரம் செய்ய உகந்த நேரம் ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *