தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதில் முக்கியப் பங்காற்றிய வணிகர்களை நினைவுகூரும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 5ஆம் தேதி வணிகர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டின் வணிகர்கள் மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர், மேலும் அவர்களின் முயற்சிகள் வெற்றியடைய இந்த நாளில் தமிழகத்தின் அனைத்து வணிகர்களுக்கும்  JB SOFTSYSTEM நிறுவனத்தின் சார்பாக நிறுவனர் மற்றும் மேலாண் இயக்குனர் திரு J சம்பத்  அவர்களின் அன்பான வணிகர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *