கேலோ இந்தியா போட்டிகளை பார்வையிட விரும்பும் பொதுமக்கள் 'TNSPORTS' என்ற செயலி மூலம் www.sdat.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து போட்டிக்கான அனுமதி சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *