தமிழகத்தில் 6 முதல் 12 – ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நாளை (15.09.2023) முதல் காலாண்டு தேர்வு துவக்கம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *