கல்வி, திருமணம், வீடு கட்டுதல் ஆகியவற்றிற்காக பி.எப்., தொகையிலிருந்து அட்வான்ஸ் பெறுவது, தானியங்கி நடைமுறையாக மாற்றம் இதன் மூலம் விண்ணப்பித்த 3 நாளில் பி.எப்., பணம் கிடைக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *