திருவண்ணாமலை மாவட்டம், அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோவில் உபகோவில்களான, கிரிவலப் பாதையில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு இந்திரலிங்கம், அக்னி லிங்கம், எமலிங்கம், நிருதிலிங்கம், வருணலிங்கம் வாயுலிங்கம், குபேரலிங்கம், ஈசான்யலிங்கம், மற்றும் சூரியலிங்கம், சந்திரலிங்கம் ஆகிய திருக்கோயில்களுக்கு 27.10.2023 அன்று திருக்குட முழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழா நடைபெற உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *