வணக்கம்…

1000 கணக்கான பார்வையாளர்களை கொண்ட vellorecity.com இணையதளம், வேலூர் மற்றும் அதன் பகுதிகளை சேர்ந்த மக்களின் வளர்ச்சிக்கு பல்வேறு வழிகளில் பங்காற்றிக்கொண்டிருக்கிறது…

தாங்கள் தங்களின் சொத்துக்களையோ, பொருட்களையோ வாங்க,விற்க இந்த பகுதியை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்… எங்களிடம் விற்பனைக்கு பதிவு செய்த விவரங்களையும், தேவைகளையும் இந்த பகுதியில் வெளியிட உள்ளோம்.

விற்பதற்கு, வாங்குவதற்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் !

தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய எண் : +91 8098796304