பொதுமக்கள் தங்களது பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கிறதா? என்பதனை https://electoralsearch.eci.gov.in என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் தங்களது வாக்காளர் அடையாள அட்டை எண் அல்லது வாக்காளர் பெயர் மற்றும் தொகுதி அல்லது செல்போனில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *