டிசம்பர் 1 - ஆம் தேதி முதல் மாதாந்திர பால் அட்டை மூலம் வழங்கப்படும். 3.5% கொழுப்பு சத்து நிறைந்த செறிவூட்டப்பட்ட ஆவின் டிலைட் பால் அட்டை மூலம் வழங்கப்படவுள்ளதாக ஆவின் நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *