திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழா பற்றிய விவரங்களை பக்தர்கள் அறிந்து கொள்ள வசதியாக திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் திரு பா முருகேஷ் அவர்கள் கட்டணம் இல்லா தொலைபேசி எண் 1800 425 3657 - ஐ அளித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *