எக்ஸ் தளமானது இன்று (21.12.2023) காலை 11 மணிமுதல் முடங்கியுள்ளது. பயனர்களின் முகப்புப் படத்தை தவிர வேறு எதுவும் தெரியவில்லை. எக்ஸ் முடங்கியதற்கான காரணம் இதுவரை வெளியாகவில்லை. இந்த தளத்தை மீட்கும் பணியில் எக்ஸ் நிறுவனத்தில் தொழில்நுட்பக் குழு ஈடுபட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *