17 வயது நிரம்பியவர்கள் வாக்காளர் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். வயது 18 வயது பூர்த்தியாகும் காலாண்டில் அவர்களின் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 2024 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 5-ந் தேதி வெளியிடப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *