தமிழகத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு (டிசம்பர் 16, 17) மிக கன மழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *