123 ஆண்டுகளில் 9வது முறையாக, அக்டோபரில் வடகிழக்கு பருவ மழை குறைவாக பெய்துள்ளது. நடப்பாண்டில் இதுவரை வடகிழக்கு பருவமழை 43% குறைவாக பெய்துள்ளது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *