பாரத பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டதில் விவசாயிகள் பயனடைய 22.11.2023 – ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *