தமிழகம் முழுவதும் இன்று (13.12.2023 ) 1 முதல் 12 - ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவ மாணவிகளுக்கு அரையாண்டு தேர்வானது நடைபெற்று வருகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *