வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் டிசம்பர் 31, 2022 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பு வங்கி லாக்கர் ஒப்பந்தத்தை வங்கியில் சமர்ப்பித்திருந்தால் உடனடியாக திருத்தப்பட்ட லாக்கர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டு வங்கியில் ஒப்படைக்கும்படி ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *