கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக டிசம்பர் 4 - இல் நடக்கவிருந்த அண்ணா பல்கலை மற்றும் சென்னை பல்கலை செமஸ்டர் தேர்வுகள் ஒத்தி வைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *