தமிழகத்தில் 11 வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணையை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் இன்று (நவம்பர் 16) காலை 9.30 மணியளவில் வெளியிட்டார்.

பிளஸ் 1 மாணவர்களுக்கு மார்ச் 4 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 25 ஆம் தேதி வரையிலும் தேர்வுகள் நடைபெறுகின்றன.

பிப்ரவரியில் செய்முறைத் தேர்வுகள்:

11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பிப்ரவரி 19 ஆம் தேதி தொடங்கி 24 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

பிப்ரவரியில் செய்முறைத் தேர்வுகள்:

11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பிப்ரவரி 19 ஆம் தேதி தொடங்கி 24 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

11 ஆம் வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை:

பாடங்கள் தேதி
மொழிப் பாடம் 04.03.2024
ஆங்கிலம் 07.03.2024
இயற்பியல், பொருளாதாரம், கணினி தொழில்நுட்பம் 12.03.2024
கணினி அறிவியல், புள்ளியியல் 14.03.2024
உயிரி-அறிவியல், வணிக கணிதம், வரலாறு 18.03.2024
வேதியியல்,கணக்குப் பதிவியியல்,புவியியல் 21.03.2024

தேர்வு முடிவுகள்:
11 ஆம் வகுப்புக்கு மே.15 ஆம் தேதி தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படுகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *