10ம் தேர்வு முடிவுகள் நாளை காலை 9.30மணி அளவில் வெளியாகும் என தேர்வு துறை அறிவிப்பு. tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in ஆகிய இணையதளத்தின் மூலம் தேர்வு முடிவுகள் அறிந்து கொள்ளலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *